Schiermonnikoog
Reisprogramma Schiermonnikoog
 
Stichting Vogelreizen
 
 
Nederland


download de brochure 

Najaarstrek op vogeleiland Schiermonnikoog

 • Reiscodes 12/11SCH &  12/11SCHVBN
 • 4-Daagse eilandtrip van do. 20   t/m zo. 23 september
  en  van 27 t/m 30 september 2012 (speciaal voor sympatisanten van Vogelbescherming Nederland
 • Begeleiding door Emile Dirks

  Inclusief:
 • 3 overnachtingen in het even curieuze als fameuze ‘Hotel van der Werff’, o.b.v. volpension (ontbijt, lunch + diner)
 • Alle dagen excursies, vr.-zo. met de huurfiets
 • Bezoek aan vogelringcentrale
 • Reissom:  € 324,- p.p., na aftrek van de vroegboekkorting van € 25,-  p.p., betaalt u voor deze unieke 4-daagse reis slechts € 299,- p.p. Toeslag eenpersoonskamer: € 33,-
 • Door deelname aan het tweede reis steunt u direct het werk van Vogelbescherming Nederland: Stichting Vogelreizen draagt namelijk graag € 15,- van uw reissom af aan Birdlife Vogelbescherming Nederland!

  Exclusief:
 • Bootovertocht, eigen consumpties.
 • Klik hier voor uitgebreide reisdetails en de naast staande link voor de brochure
 • Voor de reis van 20-23 sept. zijn nog enkele 2-persoons kamers vrij. 
 • De reis van 27 - 30 sept. is volgeboekt!


Schiermonnikoog
U kunt op Schiermonnikoog getuige zijn van een indrukwekkend fenomeen dat vele natuur- en vogelliefhebbers ieder jaar weer boeit: de vogeltrek. Tijdens deze actieve 4-daagse vogelreis op dit prachtige waddeneiland, maken we kennis met verschillende natuurgebieden, zoals: brede stranden, uitgestrekte duingebieden, de wadvlakte, poldergebieden, kwelders en zoetwaterplassen. Variatie genoeg! Ook de vogelbevolking die we gaan ontmoeten kent veel afwisseling: de eerste herfst- en wintergasten arriveren reeds, terwijl nog volop zomersoorten aanwezig zijn. We bezoeken o.a. de Westerplas, de Banckspolder, de Oosterkwelder, de Kooi- en Kobbeduinen en het wad bij de Oude Pier. Hoewel tijdens deze interessante reis de wad- en watervogels centraal staan, zullen ook soorten van bos en duin onze aandacht krijgen. Het is waarschijnlijk dat we vele van de volgende soorten gaan waarnemen: Roodhalsfuut, Rotgans, Pijlstaart, Bruine en Blauwe Kiekendief, Sperwer, Buizerd, Boomvalk, Slechtvalk, Bontbekplevier, Kanoet, Krombekstrandloper, Kleine -, Paarse -, Drieteen- en Bonte Strandloper, Kemphaan, Watersnip, Grutto en Rosse Grutto, Wulp, Groenpoot- en Zwarte Ruiter, Tureluur, Steenloper, Zilver- en Goudplevier, Koperwiek, Kramsvogel, Beflijster, Zwarte en Gekraagde Roodstaart, Vuurgoudhaantje, Bonte Vliegenvanger en Keep.


Grauwe Franjepoot
Rozenbottel
Brandganzen

Kust- en zeevogels behoren eveneens tot de mogelijkheden. We zullen enkele keren een tijdje over zee turen en proberen de volgende soorten in beeld te krijgen: Roodkeelduiker, Jan-van-gent, Zwarte en Grote Zee-eend, Kleine Jager, Drieteenmeeuw, Dwergmeeuw, Zeekoet of Middelste Zaagbek. U doet er verstandig aan uw telescoop mee te nemen! Het wordt volop genieten deze dagen, waarbij we 3 dagen een fiets tot onze beschikking hebben, om op ontdekkingsreis te gaan over dit veelbelovende noordelijke Waddeneiland. Tevens staat een bezoek aan het vogelringstation geprogrammeerd, waar we ‘life’ getuige kunnen zijn van het vangen, onderzoeken, meten en ringen van trekvogels voor wetenschappelijk onderzoek. We krijgen er boeiende ‘tekst en uitleg’.

U steunt Vogelbescherming Nederland door deze reis van 27 t/m 30 september te maken!

Home | Top | Reisprogramma